ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / Photographs

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  / PHOTOGRAPH CONSERVATION

Η συντήρηση των φωτογραφιών είναι πολύ απλά, η φροντίδα της φυσικής κατάστασης των φωτογραφικών υλικών. Βασίζεται στην αναγνώριση των φωτογραφικών τεχνικών και περιλαμβάνει τη μελέτη των αιτιών φθοράς και την πρόληψη των φθορών τους. Συχνά συγχέεται με την ψηφιακή αποκατάσταση, η οποία ασχολείται με την παραγωγή ενός ικανοποιητικού αντιγράφου από την πρωτότυπη εικόνα. Όμως η δουλειά των συντηρητών φωτογραφίας είναι να σταθεροποιούν τη φωτογραφική εικόνα από περαιτέρω φθορά και ενίοτε να την αποκαθιστούν για αισθητικούς λόγους. Τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής των Συντηρητών.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης περιλαμβάνουν συνήθως: τον καθαρισμό,  την απομάκρυνση επικαθήσεων, την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας, την  αποκόλληση από επιβλαβή υποστρώματα, την εξομάλυνση τσακίσεων και κυματισμών, την στερέωση σχισιμάτων, την συμπλήρωση απωλειών, την αισθητική αποκατάσταση, την ανάρτηση ή τη φύλαξη σε ασφαλή για την εικόνα υλικά. Η συντήρηση εν γένει μπορεί να βελτιώσει τη θέαση μιας εικόνας, π.χ. είτε με τον περιορισμό των αντιαισθητικών κηλίδων, είτε με την επιδιόρθωση των σχισιμάτων. Εντούτοις, το ξεθώριασμα και ο αποχρωματισμός μιας εικόνας παραμένουν μη αντιστρέψιμες φθορές και απέχουν από τα ζητούμενα της συντήρησης.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ, Π.ΜΩΡΑΪΤΗΣ, π.1860

PHOTOGRAPHIC PANORAMA OF THE ISLAND OF SYROS, P. MORAITES, c. 1860

syros_r_sΠατήστε για πλήρες άρθρο / press for full description

Louis for site
click the image to enlarge
4_B-A
Silver Gelatin print, 1904, before and after conservation. ©Adia Adamopoulou
papous_for website
click the image to enlarge
Constantinou 1click the image to enlarge
 Panorama Constantinople
click the image to enlarge
flattenned_s2
click the image to enlarge
athens art conservation_Oval photo
click the image to enlarge
Portrait-1
click the image to enlarge

Couple1click the image to enlarge
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚH ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΠO ΤΑΞIΔΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΑΜIΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚIΖΑΣ, ΑIΓΥΠΤΟΣ, ΑΡΧEΣ 20ΟΥ ΑΙ.
SOUVENIR PHOTO FROM A TRIP TO THE GIZA PYRAMIDS, EARLY 20TH-CENTURY

egypt_trip_web
click the image to enlarge

3Collodion print, before and after conservation. ©Adia Adamopoulou

Silver gelatin print, before, during and after conservation. ©Adia Adamopoulou

acr_3_for website


19th century family portrait/Οικογενειακή φωτογραφία 19ου αιώνα
19th century family portrait/Οικογενειακή φωτογραφία 19ου αιώνα

acr_2_for website

Advertisements