ΑΡΝΗΤΙΚΑ/ Negatives

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Τα φωτογραφικά αρνητικά διαχωρίζονται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους σε 3 βασικές κατηγορίες: χάρτινα, γυάλινα και πλαστικά. Τα χάρτινα είναι πολύ πρώιμα και κυρίως σώζονται σε μουσειακές συλλογές. Τα γυάλινα αρνητικά είναι επίσης δύσκολο να διασωθούν, λόγω της ευθραυστότητας του γυαλιού. Τα πλαστικά αρνητικά είναι μεν εύκαμπτα, όμως επηρεάζονται ευκολότερα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα υλικά φύλαξης, καθώς και από το είδος του πλαστικού τους υποστρώματος (πχ. οξική κυτταρίνη, νιτρική κυτταρίνη, πολυεστέρας).

Κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του υλικού κατασκευής και την σημερινή κατάστασης διατήρησης προτείνονται επεμβάσεις συντήρησης και φύλαξη σε κατάλληλα υλικά και συνθήκες.

IMG_5972_s  Glass_negative_2_sGlass_negative_2 as positive_s

Αρχειακός φάκελος για γυάλινα αρνητικά                                               Το γυάλινο αρνητικό και η θετική εικόνα

 

IMG_0429_c  IMG_0499-6-Apr-2015_c

Έλεγχος οξύτητας αρνητικών με τη χρήση ταινιών A-D strips

myt-collageIMG_1400_c

Συντήρηση πλαστικών αρνητικών

IMG_0797IMG_1026IMG_0798_ps

Αρχειακή φύλαξη αρνητικών