ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ- ΧΑΡΤΙΟΥ / Paper and Book Conservation

Συντήρηση του πρώτου γνωστού πορταίτου του Κωνσταντίνου Κανάρη, υδατογραφία, 1822
The conservation of the first known portrait of Konstantinos Kanaris, watercolor, 1822

Συντήρηση υδατογραφίας του Κωνσταντίνου Κανάρη, 1822. The conservation of a watercolor of Konstantinos Kanaris, 1822.

Στην μπροστινή όψη εικονίζεται ο ήρωας Κωνσταντίνος Κανάρης. Στο κάτω μέρος υπάρχει και η υπογραφή του. Στην πίσω όψη περιγράφονται τα κατορθώματά του. Η συντήρηση περιέλαβε τον καθαρισμό του έργου, την στερέωσή του και την ανάρτησή του σε αρχειακό χαρτόνι.
In the recto side of the watercolor, the Greek hero Konstantinos Kanaris is depicted, as well as his own signature. In the verso side his achievements are reported. The following conservation treatments took place: cleaning, consolidation and conservation mounting.


Συντήρηση υδατογραφίας του Γιάννη Τσαρούχη 

Conservation of Giannis Tsarouchis watercolorΣυντήρηση υδατογραφίας του Άγγελου Κόντη (1912-2005)

Conservation of a watercolor by Αngelos Kontis (1912-2005)

 

Συντήρηση έργου τέχνης σε χαρτί

Conservation of a paper artwork


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Book conservation

book cons_web

εικ.1-6: Βιβλίο πριν τη συντήρηση/ images 1-6: Book before conservation

εικ.7-14: κατά τη διάρκεια της συντήρησης/ images 7-14: during conservation treatment

εικ.15-18:μετά τη συντήρηση/ images 15-18:after conservation


Συντήρηση Βιβλιοδεσίας, Συντήρηση Βιβλίου

Bookbinding Conservation 

Bookbinding Conservation / Συντήρηση Βιβλιοδεσίας, Συντήρηση Βιβλίου


Η συντήρηση ενός σημειωματάριου 19 ου αι., λερωμένου με λάσπη

The conservation of a 19th century notebook, soiled with mud 

The conservation of a 19th century notebook soiled with mud / Η συντήρηση σημειωματάριου 19ου αι., λερωμένου με λάσπηεικόνες 1-7 : Πριν τη συντήρηση / Images 1-7 : Before conservation

εικόνες 7-12: Κατά τη διάρκεια της συντήρησης / Images 7-12 : During conservation

εικόνες 13-20: Μετά τη συντήρηση / Images 13-20 : After conservation


Συμπλήρωση δέρματος

Leather infill

book for web site

 


The conservation of a map of Greece, 1858.

The conservation of a map of Greece, 1858.

 


The conservation of a sketch with ink.

Ink on paper


Conservation of a diploma.

diplom for website

Συντήρηση γαλλικής βεντάλιας (περίπου 1760).

Η βεντάλια αποτελείται από ζωγραφισμένο χαρτί και ραβδιά από μάργαρο.

Conservation of french fan (circa 1760).

The fan is composed of painted paper and mother of peal sticks.

©Adia Adamopoulou

Συντήρηση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου του Ερνέστου Τσίλλερ.

Conservation of Ernst Tsiller’s Architectural Drawing

©Adia Adamopoulou