ΕΠΑΦΗ/ Contact

Adia (Archondia) Adamopoulou

Conservator of Photographs and Fine Arts

Athens, Greece

e-mail: adiaadamopoulou@yahoo.com

adamop.adia@gmail.com

mobile: +30 6992357108

LinkedIn: Adia Adamopoulou

Facebook: adia adamopoulou

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω / You can also fill the form below