ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: “Grèce Turquie, 1903, III” / CONSERVATION OF THE ALBUM : “Grèce Turquie, 1903, III”

Πρόκειται για δερματόδετο λεύκωμα με εξωτερικές διαστάσεις : 38,5Χ28Χ10,5εκ., το οποίο περιέχει ταξιδιωτικές φωτογραφίες από την Ελλάδα και την Τουρκία του 1903. Αποτελείται από 41 χαρτονένια φύλλα…

Source: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: “Grèce Turquie, 1903, III” / CONSERVATION OF THE ALBUM : “Grèce Turquie, 1903, III”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s