ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ– The Chios Mastic Museum

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ Οι εργασίες συντήρησης μέρους από τις συλλογές του Μουσείου Μαστίχας Χίου, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από το εργαστήριο μέσα στο 2016.…

Source: Μουσείο Μαστίχας Χίου – The Chios Mastic Museum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s