ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ, ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, 1822. The conservation of the first known portrait of Konstantinos Kanaris, watercolor, 1822.

 

Συντήρηση υδατογραφίας του Κωνσταντίνου Κανάρη, 1822. The conservation of a watercolor of Konstantinos Kanaris, 1822.

Στην μπροστινή όψη εικονίζεται ο ήρωας Κωνσταντίνος Κανάρης. Στο κάτω μέρος υπάρχει και η υπογραφή του. Στην πίσω όψη περιγράφονται τα κατορθώματά του. Η συντήρηση περιέλαβε τον καθαρισμό του έργου, την στερέωσή του και την ανάρτησή του σε αρχειακό χαρτόνι.
In the recto side of the watercolor, the Greek hero Konstantinos Kanaris is depicted, as well as his own signature. In the verso side his achievements are reported. The following conservation treatments took place: cleaning, consolidation and conservation mounting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s