ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ. – DEAR AUNT LENA: THE LIFE AND WORK OF ANTIGONE METAXA

Ενα ντοκιμαντΕρ και μIα Εκθεση

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (20/01/2017 – 12/03/2017)

(scroll down for English)

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την φωτογραφική έκθεση ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ και το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, που παρουσιάστηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, το εργαστήριο επιμελήθηκε την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του υλικού καθώς και τη συντήρηση ορισμένων φωτογραφιών.

Fig:1 Two photographs stuck onto the frame’s glazing.
©Adia Adamopoulou

 

Fig.3: The same phenomenon in the second photograph.
©Adia Adamopoulou
Fig.2: The photograph is stuck in the lower part of the glass, due to humidity.
©Adia Adamopoulou

 

 

 

 

 

 

Fig.4: During conservation (delamination process).
©Adia Adamopoulou
Fig.5: The photographs were succesfully detached from the glass.
©Adia Adamopoulou

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: The second photograph after conservation, ready for scanning.
©Adia Adamopoulou
Fig.6: The first photograph, ready to be scanned.
©Adia Adamopoulou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: During the digitization of the Archive.

Σύνδεσμος της έκθεσης:

https://www.benaki.gr/index.php?option=com_events&view=event&id=4853&lang=el

 

 

Dear Aunt Lena: The life and work of Antigone Metaxa

exhibition the documentary

Un documental y una exposición

BENAKI MUSEUM (20/01/2017 – 12/03/2017)

In the context of the preparation for the exhibition and the documentary Dear Aunt Lena: The life and work of Antigone Metaxa, AthensArtConservation undertook the digitization of the material, as well as the conservation of some photographs.

Link to the exhibition:

https://www.benaki.gr/index.php?option=com_events&view=event&type=&id=4854&lang=en