ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ / Paintings Conservation

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΪΤΗ

Ο συγκεκριμένος πίνακας του γνωστού Έλληνα ζωγράφου  Γιάννη Γαΐτη (1923-1984) ανήκει σε ιδιωτική συλλογή. Πριν τη συντήρηση έφερε λευκές κηλίδες, κυρίως στο μπλε χρώμα, καθώς και κάποια σχισίματα στο κάτω μέρος του καμβά. Μετά τη συντήρηση οι κηλίδες αφαιρέθηκαν και τα σχισίματα αποκαταστάθηκαν (βλ. εικόνες).

The Conservation of Yiannis Gaitis painting

This painting of the Greek well-known painter Yiannis Gaitis (1923-1984)  belongs to a private collection. Before conservation it was full of white stains, mostly at the blue color, and also it beared some tears at the bottom of the canvas. After conservation treatment, the stains were removed and the tears mended and restored (see pictures).

Gaitis_web_poster_s-1© Adia Adamopoulou