ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΑΡΧΕΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΔΙΩΤIKΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ/ Collaborations with Archives, Museums, Private Collections

  • Εκθέσεις κατάστασης έργων (Condition Reports) για τα έργα του Brice Marden, κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση της έκθεσης: «Brice Marden και Ελληνική Αρχαιότητα» , που οργανώθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης(20-5-2022 έως 29-8-2022). / Condition Reports for Brice Marden’s works, during the installation and uninstallation of the exhibition: “Brice Marden and Greek Antiquity“, organized at the Museum of Cycladic Art (20-5-2022 έως 29-8-2022). https://cycladic.gr/en/page/brice-marden-kai-elliniki-archaiotita